Skrota bilen Strängnäs

Idag regleras bilskrotning och demonteringen av uttjänta bilar i flera steg och det är inte vem som helst som får ta ansvaret över fordon som inte är funktionsdugliga. Du som ägare av bilen bär det yttersta ansvaret över ditt fordon och kan således åläggas böter om du bryter mot de lagstadgade miljöföreskrifterna. Ett sätt att ta ansvar över fordonet gör du enkelt genom att skrota bilen Strängnäs.

Kostnadsfri upphämtning av fordon

När det är dags att skrota bilen Strängnäs så kan vi se till att hämta din bil kostnadsfritt. För att upphämtningen ska bli enkel och smidig rekommenderar vi dig att ha registreringsbeviset del 2 nära till hands. Du kommer även behöva uppvisa en giltig legitimation. Detta för att säkerställa vem som äger bilen så skrotningen kan genomföras på ett korrekt sätt.

Vi hämtar ditt fordon efter överenskommelse. Vanligtvis ser vi till att hämta flera fordon på en gång, på så vis säkrar du din upphämtning och vi bidrar till färre transporter vilket är skonsamt för miljön.

Skrota bilen Strängnäs hos en auktoriserad firma

En bil förlorar inte värde bara för att den är trasig eller uttjänt. Det finns sätt att förlänga livslängden på din skrotbil. När du väljer att skrota bilen Strängnäs så kan du vara säker på att det sker hos en auktoriserad bilskrot.

En auktoriserad bilskrot har fått tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva sin verksamhet vilket i sin tur ålägger oss som bilskrot att våra anläggningar följer de miljökrav som finns reglerade i miljöbalken. Vi ser även till att skrota bilen Strängnäs på ett sätt som känns tryggt för dig som kund. Därför tar Bilskrotsproffsen ett helhetsansvar i samband med att vi inleder ett samarbete.

skrota-bilen-strangnas-bilskrotproffsen

VI ERBJUDER KOSTNADSFRI HÄMTNING AV DITT FORDON NÄR DET ÄR DAGS ATT SKROTA BILEN I STRÄNGNÄS!

  • Gratis upphämtning
  • Gratis skrotning av bilen
  • Miljösäkert

Överlåt ägandeskapet när du ska skrota bilen Strängnäs

Det är skillnad på att ställa av ett fordon och att avregistrera den. Ett avställt fordon får inte brukas, dvs. köras, men ägaren är förpliktigad till att fortsätta betala fordonsskatten trots att bilen inte används. En avregistrerad bil, är en bil som helt enkelt inte längre är registrerad hos Transportstyrelsen. Du betalar inte någon skatt för bilen. I samband med att du väljer att skrota bilen Strängnäs med Bilskrotsproffsen så tar vi över ägandeskapet av ditt fordon och avregistrerar den vid genomförd skrotning och demontering.

För att det ska bli möjligt behöver vi ha registreringsbeviset del 2 och att du legitimerar dig i samband med upphämtningen. Vi sköter administrationen vid ägarbyte och avregistrering. När ägandeskapet överlåtes till oss, registreras detta hos Transportstyrelsen. Därefter avregistreras bilen när den är skrotad.

Du får alltid ett mottagningsbevis och ett skrotintyg när du väljer att skrota bilen Strängnäs hos Bilskrotsproffsen.

Miljövänlig demontering

När vi på Bilskrotsproffsen tar hand om uttjänta bil så ser vi till att demonteringen sker på ett miljövänligt sätt. Att skrota bilen Strängnäs sker alltid med utgångspunkt i de lagstadgade kraven och reglerna om hur hanteringen av miljöfarligt avfall ska gå till. Dessa krav och regler finns reglerat i miljöbalken. Du kan vara säker på en miljövänlig återvinning och återanvändning av ditt uttjänta fordon när du väljer att skrota bilen på våra auktoriserade anläggningar.

En miljövänlig demontering går i flera steg. Tack vare ett pågående förbättringsarbete i hantering av miljöfarliga avfall så har skrotningen gjort stora framsteg. Idag är demontering en tekniskt avancerad process i ständig utveckling. I takt med moderna och effektiva metoder kan fler delar återanvändas och återvinnas som ett led i en miljövänlig bilskrotning. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att behandla ansökningar om att bedriva bilskrotning i Sverige. Du får endast bedriva verksamheten om anläggningen möter de krav som ställs. När ett tillstånds utfärdas av Länsstyrelsen, så är verksamheten godkänd. Det kallas för att verksamheten blir auktoriserad. 

Så här fungerar en demontering

De myndighetskrav som tillkommit i takt med en ökad förståelse på människans inverkan på miljön har bidragit till stora utvecklingssteg inom demonterings branschen. Från att ha handlat om ren bilskrot heter det numera att man demonterar bilen.

Demonteringen handlar om att plocka isär bilens beståndsdelar. I anslutning till demonteringen töms bilen på farliga vätskor såsom kylarvätska och motorolja.Genom  kvalitetskontroller kan man genom yrkesexpertis säkerställa att de komponenter som skall återanvändas är funktionsdugliga. 

Majoriteten av brukbara komponeneter skickas till någonting som heter bildelsbasen. När du ska skrota bilen Strängnäs ser vi på Bilskrotsproffsen till att demontera din bil på ett sådant sätt att alla delar i den utsträckning det är möjligt, kan återvinnas och återanvändas.

Köp begagnade delar i bildelsbasen

Efter demonteringen säkerställer vi att de delar som anses vara i brukbart skick återanvänds. Bilskrotsproffsen samverkar med bildelsbasen. Hos bildelsbasen finner du alla tänkbara delar, begagnade eller renoverade, till riktigt bra priser. För att kunna sälja bildelar i bildelsbasen genomgår de noggranna kvalitetskontroller och identifiering av originaldelar.

Boka tid för upphämtning

Gör skrotningen enkelt, tryggt och smidigt genom att boka upphämtning hos oss. Du når oss enkelt via telefon eller e-post. Kontakt oss för mer information eller om du har övriga frågor om upphämtning och skrotning. Bilskrotsproffsen tillhandahåller kvalificerad personal som ser till att du får service i världsklass. Anlita oss när du ska skrota bilen Strängnäs.

01. Hämtning

Bilskrotproffsen hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans och delar av Östergötlands Län. Vi erbjuder en trygg, smidig och kostnadsfri upphämtning av ditt fordon! När vi bestämmer en tid för hämtning av fordon ser vi till att den passar alla parter. Kan du inte närvara vid upphämtning arbetar vi för att hitta en bra och smidig lösning.

02. Registreringsbevis

För att skrotningen av din bil ska ske på ett korrekt tillvägagångssätt krävs det att du har registreringsbevis (del 2) och legitimation vid överlämnandet. Om du skulle sakna registreringsbeviset måste du beställa ett nytt från Transportstyrelsen hemsida eller på telefon 0771-25 25 25. Vid några unika tillfällen har registreringsbeviset inte utfärdats, skulle det hända i ditt fall kan du alltid kontakta Transportstyrelsens kundtjänst 0771-14 15 16.

03. Boka

Här kan du enkelt och smidigt boka en kostnadsfri hämtning av ditt fordon. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret och klicka på skicka. Därefter tar vi över arbetet och du behöver inte tänka på någonting annat förutom registreringsbevis (del 2) och legitimation. Det har aldrig varit enklare att boka avhämtning för ditt fordon!