Skrota bilen guide

Hämtning

Vi vill att du ska känna trygghet genom hela arbetet. Efter att vi bokat en tid för avhämtning som passar båda parter behöver du inte tänka på speciellt mycket förutom registreringsbevis (del 2) och legitimation. Har du inte nycklar till fordonet är det bra om du meddelar oss detta tidigt. Bilskrotproffsen hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans och delar av Östergötlands Län. Kan du inte närvara vid upphämtning kommer vi fram till en bra och smidig lösning som fungerar för oss båda.

01

02

Avregistrering

I samband med skrotning är det många som undrar hur de vet att bilen faktiskt blivit skrotad? En avregistrering innebär att fordonet tas bort från vägtrafikregistret permanent. När du överlämnar fordonet till Bilskrotproffsen utfärdar vi ett mottagningsbevis, det innebär att vi tar över äganderätten och ansvarar för att fordonet skrotas på ett korrekt sätt. Från Transportstyrelsen kommer du aldrig få ett brev om avregistrering, däremot kan du alltid gå in på Transportstyrelsens app* för att undersöka status på fordonet. En avregistrering räknas alltid från den dagen då anmälan inkommit till Transportstyrelsen. Viktigt att förtydliga är att avställning och avregistrering inte är detsamma. Vill du läsa med om avregistrering eller avställning?

*Appen går att ladda ner kostnadsfritt på App Store eller Google play.

Demontering

Vi på Bilskrotproffsen anser att skrota bilen och demontering är en naturlig del i fordonets livscykel. Som auktoriserad bilskrot innebär det att vi tar omhand fordonet på rätt sätt, utifrån säkerhet- och miljöaspekter. Vi dränerar bilen på sina farliga vätskor genom att samla upp dem i slutna kärl. Dessa tillsammans med tungmetaller skickas vidare för miljöbehandling. Batteriet, allt glas och hjulen monteras bort. Karossen pressas sedan ihop, transporteras och fragmenteras medan de metaller som finns i karossen fraktas till ett smältverk för återanvändning. För oss på Bilskrotproffsen är det viktigt att demonteringen utförs på ett säkert tillvägagångssätt för såväl personal som för miljön.

03

04

Återvinning

När vi utför bildemontering försöker vi återanvända så mycket delar och material som möjligt. Därför är det viktigt att metallerna som kan smältas och återanvändas görs det. Likaså att de delar som är i gott skick och funktionella får leva vidare. Vi är därför anslutna till bildelsbasen där du kan leta efter de fordonsdelar du är i behov av. Där kan du bland annat söka på bilmodell, fordonstyp, registreringsnummer eller en utvald bildel. På Bilskrotproffsen strävar vi efter att återvinna och återanvända skrotbilarna i största möjliga mån. 

01

Hämtning

Vi vill att du ska känna trygghet genom hela arbetet. Efter att vi bokat en tid för avhämtning som passar båda parter behöver du inte tänka på speciellt mycket förutom registreringsbevis (del 2) och legitimation. Har du inte nycklar till fordonet är det bra om du meddelar oss detta tidigt. Bilskrotproffsen hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans och delar av Östergötlands Län. Kan du inte närvara vid upphämtning kommer vi fram till en bra och smidig lösning som fungerar för oss båda.

02

Avregistrering

I samband med skrotning är det många som undrar hur de vet att bilen faktiskt blivit skrotad? En avregistrering innebär att fordonet tas bort från vägtrafikregistret permanent. När du överlämnar fordonet till Bilskrotproffsen utfärdar vi ett mottagningsbevis, det innebär att vi tar över äganderätten och ansvarar för att fordonet skrotas på ett korrekt sätt. Från transportstyrelsen kommer du aldrig få ett brev om avregistrering, däremot kan du alltid gå in på Transportstyrelsens app* för att undersöka status på fordonet. En avregistrering räknas alltid från den dagen då anmälan inkommit till Transportstyrelsen. Viktigt att förtydliga är att avställning och avregistrering inte är detsamma. Vill du läsa med om avregistrering eller avställning?

*Appen går att ladda ner kostnadsfritt på App Store eller Google play.

03

Demontering

Vi på Bilskrotproffsen anser att skrota bilen och demontering är en naturlig del i fordonets livscykel. Som auktoriserad bilskrot innebär det att vi tar omhand fordonet på rätt sätt, utifrån säkerhet- och miljöaspekter. Vi dränerar bilen på sina farliga vätskor genom att samla upp dem i slutna kärl. Dessa tillsammans med tungmetaller skickas vidare för miljöbehandling. Batteriet, allt glas och hjulen monteras bort. Karossen pressas sedan ihop, transporteras och fragmenteras medan de metaller som finns i karossen fraktas till ett smältverk för återanvändning. För oss på Bilskrotproffsen är det viktigt att demonteringen utförs på ett säkert tillvägagångssätt för såväl personal som för miljön.

04

Återvinning

När vi utför bildemontering försöker vi återanvända så mycket delar och material som möjligt. Därför är det viktigt att metallerna som kan smältas och återanvändas görs det. Likaså att de delar som är i gott skick och funktionella får leva vidare. Vi är därför anslutna till bildelsbasen där du kan leta efter de fordonsdelar du är i behov av. Där kan du bland annat söka på bilmodell, fordonstyp, registreringsnummer eller en utvald bildel. På Bilskrotproffsen strävar vi efter att återvinna och återanvända skrotbilarna i största möjliga mån. 

01. Hämtning

Bilskrotproffsen hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans och delar av Östergötlands Län. Vi erbjuder en trygg, smidig och kostnadsfri upphämtning av ditt fordon! När vi bestämmer en tid för hämtning av fordon ser vi till att den passar alla parter. Kan du inte närvara vid upphämtning arbetar vi för att hitta en bra och smidig lösning.

02. Registreringsbevis

För att skrotningen av din bil ska ske på ett korrekt tillvägagångssätt krävs det att du har registreringsbevis (del 2) och legitimation vid överlämnandet. Om du skulle sakna registreringsbeviset måste du beställa ett nytt från Transportstyrelsen hemsida eller på telefon 0771-25 25 25. Vid några unika tillfällen har registreringsbeviset inte utfärdats, skulle det hända i ditt fall kan du alltid kontakta Transportstyrelsens kundtjänst 0771-14 15 16.

03. Boka

Här kan du enkelt och smidigt boka en kostnadsfri hämtning av ditt fordon. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret och klicka på skicka. Därefter tar vi över arbetet och du behöver inte tänka på någonting annat förutom registreringsbevis (del 2) och legitimation. Det har aldrig varit enklare att boka avhämtning för ditt fordon!