Om oss

Är du i behov av att skrota din bil? Vi på Bilskrotproffsen hämtar din bil snabbt och tryggt.

 

Oavsett om din bil står någonstans i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Södermans eller delar av Östergötlands Län hämtar vi din bil smidigt och effektivt. Det är genom vår långa erfarenhet och höga kunskap inom branschen som vi vet att trygghet är otroligt viktig för såväl våra kunder som anställda. Därför är det viktigt för oss att allting utförs noggrant, seriöst samt följer alla lagar och regler. 

Årligen skrotar vi tusentals bilar från stora delar av Sverige. Vi använder oss av ett flertal olika transportbilar, det innebär att vi i många fall kan hämta upp till fem bilar under samma runda. Oavsett om din bil är svensk eller utlandsregistrerad tar vi hand om den, från hämtning till demontering. Som medlemmar i Sveriges Bilåtervinnares riksförbund (SBR) samt LAGA bedriver vi en seriöst verksamhet där vårt syfte är att hjälpa dig att skrota din bil på ett tryggt tillvägagångssätt, där vi kan återvinna och återanvända så stor del av fordonet som möjligt.

Miljö och kvalitet

 

Vi arbetar regelbundet med miljö och kvalitet. För oss är det viktigt att såväl anställda som miljön mår bra. Därför försöker vi alltid sträva efter ett arbetssätt där miljön tar så lite skada som möjligt. Förutom återvinning och återanvändning försöker vi alltid ha miljö och kvalitet i fokus.

Vårt kvalitetsarbete ska utföras i linje med de lagar och krav som finns gällande kvalitet för att uppnå en hög kundnöjdhet. Men kvalitet innebär inte endast nivån på våra produkter hos LAGA, utan även vad vi levererar för bemötande och kompetens ut mot kund samt vår personals välmående. Vi anser att om vår personal trivs och mår bra kommer det också lysa igenom i deras arbete. 

För att vi ska kunna följa de riktlinjer och krav som finns på vårt arbete tycker vi att det är viktigt att vår personal har rätt kompetens. Därför utbildas de för att bli mer miljö- och kvalitetsmedvetna så att vi hela tiden kan utvecklas.